Geschiedenis

De organisatie is begin 2007 ontstaan naar aanleiding van berichten op het Porscheforum om een rit in het noorden van Nederland te gaan rijden waarbij een aantal Friese steden zou worden aangedaan. Al snel werd dit door lezers opgevat als een Elfstedentocht en kon de initiatiefnemer niet meer terug.
Er zijn via het forum een aantal enthousiaste mensen aangehaakt en daarmee was de organisatie geboren. In eerste instantie ging het om een eenmalig evenement maar al snel werd duidelijk dat de aantrekkingskracht op Porsche rijdend Nederland zo groot was, en de samenwerking van de organisatieleden zo energiek was dat er een vervolg moest komen. Tijdens de eerste editie van de Porsche Elfstedentocht is al gebleken dat de organisatie flink de handen uit de mouwen moet steken om de dag zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De onderlinge samenwerking van de organisatieleden, die allemaal de nadruk op perfectie wilden leggen, was dusdanig succesvol dat er in 2008 een tweede Elfstedentocht werd gereden en in 2009 is daar voor het eerst de Snertrit bij gekomen om het seizoen af te sluiten.

Bij alle evenementen ligt de nadruk op de sociale aspecten waarbij deelnemers alle kans krijgen met elkaar en met publiek van gedachten te wisselen. Behalve het uitzetten van mooie routes is er veel oog voor details waardoor de deelnemers de dag lekker ontspannen kunnen genieten van de auto's en de omgeving.

Het ontstaan van Stichting 911Events

Na een drietal succesvolle Elfstedentochten en de eerste prachtige Snertrit wilde de organisatie de fundamenten toch wat beter verankeren. Met name fiscaal komt er nogal wat kijken bij de evenementen en zo zag op 23 februari 2010 Stichting 911Events het levenslicht. Ondanks dat Stichting 911Events een officiele stichting is blijft de organisatie de nadruk leggen op het ongedwongen karakter en laagdrempeligheid van de evenementen.
De organisatie is zich maar al te zeer bewust dat het kunnen veroorloven van een Porsche en het kunnen organiseren van deze evenementen een bijzondere luxe is die niet zo vanzelfsprekend is. Stichting 911Events zal jaarlijks een goed doel ondersteunen . Hierbij staat voorop dat het een doel moet zijn dat het algemeen belang van de maatschappij dient. Met name organisaties die zich inzetten voor mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven hebben de aandacht van de organisatie en de deelnemers.

Het bestuur

In het verleden is gebleken dat in het organiseren van de evenementen heel wat uren werk gaan zitten en aangezien alle organisatoren naast hun voorliefde voor Porsche ook nog een drukke baan hebben was het dus noodzakelijk de taken zo goed mogelijk te verdelen.
Het bestuur is verdeeld in een kernteam waarin de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn opgenomen. Dit kernteam bevat dus de officiele functies die een stichting dient te hebben, en draagt de verantwoordelijkheid voor de Stichting en de jaarplanning.
Daarnaast zijn er bestuursleden die misschien wettelijk een wat minder formele status hebben maar minstens even veel inspanning voor de stichting leveren en hun taken bijzonder serieus nemen. Met alle bestuursleden worden zo jaarlijks de vele taken zoals het relatiebeheer, vergunning aanvragen, materialen, routes uitzetten etc. verdeeld en uitgevoerd.
Mocht u graag een steentje willen bijdragen aan Stichting 911Events houd dan in het menu in gaten of er vactures zijn of neem contact met ons op.