Disclaimer


Deze site is ontwikkeld en geproduceerd door de organisatie van de Stichting 911Events.
De organisatie van de Stichting 911Events is een niet commerciele organisatie van vrijwilligers met als doel prachtige tourritten voor Porsche bestuurders mogelijk te maken. De Stichting 911Events is een zelfstandige juridische entiteit en daarmee geen onderdeel van Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, PON Porsche Import, Pon Porsche Dealer Group of enige andere juridische entiteit en onderhoud enkel zakelijke relaties met hiervoor genoemde organisaties uit voorliefde en waardering voor de geproduceerde auto's.

Ondanks de grote zorg die de organisatie aan deze website besteedt, kan er informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Stichting 911Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.

 

© 2007 - 2018

Alle genoemde en afgebeelde merken, merknamen en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en zijn hier met hun uitdrukkelijke toestemming geplaatst.
Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de organisatie Stichting 911Events. Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Porsche™ en het Porsche beeldmerk zijn geregistreerd en exclusief eigendom van Dr. Ing. H.C.F.Porsche A.G.

Privacy Verklaring


Persoonsgevens die worden verwerkt

Stichting 911Events kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting 911Events, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier op de website aan Stichting 911Events verstrekt.
Stichting 911Events gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
In dit privacy statement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hier in lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vindt u hieronder.

 

Welke gegevens verwerkt Stichting 911Events

Stichting 911Events kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • De voor- en achternaam van uw teamleden waarmee u aan een evenement deel neemt
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Kenteken van de auto waarmee u aan een evenement deel neemt
 • Merk en type van de auto waarmee u aan een evenement deel neemt
 • Bouwjaar van de auto waarmee u aan een evenement deel neemt
 • Foto van de auto waarmee u aan een evenement deel neemt
 • Uw kledingmaat en die van uw teamleden waarmee u inschrijft
Wanneer u gebruik maakt van een persoonlijke pagina op de website van Stichting 911Events dan worden ook nog verwerkt:
 • wachtwoord

 

Waarom Stichting 911Events gegevens nodig heeft

Stichting 911Events verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per post) dan wel telefonisch te kunnen benaderen indien u per email onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting 911Events uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoelang Stichting 911Events gegevens bewaart

Stichting 911Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Stichting 911Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting 911Events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting 911Events gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Stichting 911Events maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting 911Events te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting 911Events heeft hier geen invloed op.

Stichting 911Events heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting 911Events verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw persoonlijke account en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het uw eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als u een computer deelt met anderen, moet u altijd afmelden wanneer u onze website verlaat om te voorkomen dat mensen die na u de computer gebruiken toegang hebben tot uw informatie.

 

Cookies

De Stichting 911Events website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer u zich aanmeldt bij de Stichting 911Events website met uw inloggegevens, slaat Stichting 911Events een willekeurig gegenereerd nummer van de inlogsessie, samen met de tijd waarop u zich aanmeldde, op in een versleuteld cookie op uw harde schijf. Met dit cookie houdt de webpagina bij of u actief de webpagina gebruikt. Wanneer enige tijd geen activiteit plaats vindt wordt u automatisch uitgelogd om zo maximale bescherming van uw persoonsgegevens na te streven.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@911events.nl
Stichting 911Events zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In het geval van een 'verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens' zullen eventuele nog te leveren diensten aan u geen doorgang kunnen vinden. Stichting 911Events behoudt zich in dat geval het recht voor reeds gemaakte kosten naar billijkheid op u te verhalen.

 

Beveiligen

Stichting 911Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting 911Events maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting 911Events verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting 911Events op via privacy@911events.nl

911EVENTS.NL is een website van Stichting 911Events.

Stichting 911Events is als volgt te bereiken:

Postadres:De Wetering 23, 8939 BN Leeuwarden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:01177591
E-mailadres:privacy@911events.nl
Contact formulierContact