De Porsche Provincientour 2022 kan alleen gehouden worden onder de voorwaarden dat u en uw passagiers de geldende maatregelen om verspreiding van Covid19 tegen te gaan handhaaft;
 
15. Heeft u klachten die horen bij corona, ook bij een milde verkoudheid, blijf dan thuis.
16. De Bestuurder en passagier(s) blijven gedurende het evenement zoveel mogelijk in de auto.
17. Wanneer u de auto verlaat zorg dan dat u minimaal 1,5 meter afstand houdt tot andere mensen.
18. Mocht u bij een locatie naar binnen moeten voor, bijvoorbeeld toiletbezoek, houd dan altijd de regels van die locatie in acht met betrekking to het aantal mensen dat gelijktijdig binnen mag zijn en draag een mondkapje..
19. Om contact momementen zoveel mogelijk te beperken ontvangt u uw startbewijs digitaal inclusief een QR code die u op uw smartphone kunt opslaan. Op de startlocatie zal 911Events deze scannen om uw deelname te bevestigen. U hoeft verder geen documenten mee te nemen.
20. Op uw startbewijs vindt u tevens een starttijd. Zorg dat u binnen deze tijdsspanne aanwezig bent. Dit is om spreiding van deelnemers te bevorderen en contactmomenten te beperken.
21. Voorkom ook tijdens de tourrit groepsbijeenkomsten. Met enkele autos (minder dan 10) op een parkeergelegenheid stoppen kan maar houd ook in dat geval de 1,5 meter afstand wanneer u de auto verlaat.
22. Bestuurder en passagier(s) dragen te allen tijden zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van de maatregelen zoals hierboven beschreven inclusief de door de overheid opgelegde maatregelen. U kunt de Organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor consequenties die voortvloeien uit het niet naleven van de maatregelen.
23. De Organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers die zich niet aan de maatregelen zoals hierboven beschreven inclusief de door de overheid opgelegde maatregelen houden de toegang tot verdere deelname aan de Tourrit te ontzeggen.