De Porsche Snertrit 2022 kan alleen gehouden worden onder de voorwaarden dat u en uw passagiers de geldende maatregelen om verspreiding van Covid19 tegen te gaan handhaaft;
 
15. Locaties die u aandoet dienen zich aan de wet- en regelgeving te houden en kunnen daarom om uw CoronaCheck QR-code vragen. Zorg dus dat u deze bij de hand heeft.
16. Heeft u klachten die horen bij corona, blijf dan thuis.
17. Respecteer dat er mensen zijn de zelf de minimaal 1,5 meter afstand aan willen houden of een mondkapje willen dragen.
18. Bestuurder en passagier(s) dragen te allen tijden zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van de maatregelen zoals hierboven beschreven inclusief de door de overheid opgelegde maatregelen. U kunt de Organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor consequenties die voortvloeien uit het niet naleven van de maatregelen.
19. De Organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers die zich niet aan de maatregelen zoals hierboven beschreven inclusief de door de overheid opgelegde maatregelen houden de toegang tot verdere deelname aan de Tourrit te ontzeggen.